INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN

ALAPÍTVÁNY

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.

Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

Felnőttképzést folytató intézmény.

FMK nytsz.: 00241-2012

 

 

Tájékoztató az Alapítvány 2016. évi tevékenységekről

 

 

Személyi kérdések

          Az Alapítvány 4 fő önkéntes munkást - 2016.01.01.-2016.12.31-ig - információs rendszerünk karbantartására, 2016 júliusától határozott időre - december 31-ig - 2 főt, adminisztrációs munkára, 2 főt karbantartásra és 2 főt takarításra szerződtetett.

 

Adminisztratív, szervezési tevékenységek

          Elkészítettük az éves képzési tervet.

          Tájékoztatókat küldtünk a könyvtáraknak a tanfolyamainkról.

          A szerverünk aktualizálását folyamatosan végezzük.

          A Fővárosi Törvényszék határozott, hogy az 1% fogadására jogosultak lettünk. Év közben nem törekedtünk, hogy támogatókat toborozzunk, így 1% juttatásban csak jelentéktelen összeghez jutottunk.

          Könyvelésnek a havi pénztárjelentéseket összeállítottuk és elküldtük.

          A NETWORKSHOP konferencián részt vettünk, két figyelemre méltó előadást követően felvettük a kapcsolatot az előadókkal egy újabb tanfolyam anyagának kidolgozására. Július 8-án részt vettünk a MKE szervezésében Veszprémben lebonyolított könyvtárosok vándorgyűlésén, ahol képet kaptunk a könyvtárak jövőbeli fő tevékenységének irányáról.

            Március 16-án az egyetemi könyvtár részére biztosítottuk, március 22-én a Hadtudományi doktori Iskolának biztosítottuk tantermünket egy-egy továbbképzés lebonyolításhoz. Október 28-án és november 9-én a Hadtáp Katonai Közlekedési Tanszék vette igénybe a tantermünket. Itt készültek fel a logisztikai csapatbajnokságra. November 11 és 18-án az oktatási rektor helyettes kérésének megfelelően átengedtük a tantermet az egyetem új dolgozói részére szervezett NEPTUN továbbképzésre.

 

Oktatási tevékenységek

          Még a múlt évben kidolgoztunk egy képzési ajánlatot a megyei könyvtárak részére, hogyan kívánjuk segíteni őket az önértékelésük elkészítésében.

          Könyvtárak pénzhiányban szenvednek, így egy tervezett tanfolyamunkra sem volt jelentkező.

          Az Alapítvány, alapító okiratában a közgyűjtemények és felsőoktatási intézmények továbbképzésének támogatása is szerepel. Az alapítvány anyagi helyzete megengedi, hogy egy-két tanfolyamot támogatás címén ingyenesen, vagy kedvezményesen megtartsunk.

A meghirdetett tanfolyamok közül a „Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” című és a Könyvtári közös értékelés gyakorlata” című tanfolyamokra két megyei könyvtár is igényt tartott.

Fejér megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár mindkét tanfolyamra 12 fővel és a Kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár szintén mindkét tanfolyamra 12 fővel jelentkezett. Mindkét könyvtár kihelyezett tanfolyamot kért, mert nem tudták volna finanszírozni az utazás és szállás költségeit.

          Az NIIF Intézet egyik feladatául tűzte ki a felsőoktatási intézmények és közgyűjtemények beterelését a felhőszolgáltatásba. A feladat támogatásaként vállaltuk, hogy tanfolyam keretében kiképezzük a könyvtárakat a felhőszolgáltatás lehetőségeiről.

Felvettük a kapcsolatot az NIIF szakembereivel és közösen elkezdünk kidolgozni egy tanfolyami anyagot a könyvtárak részére, melyet akkreditációra is benyújtunk. Az NIIF átszervezése miatt a kidolgozás megszakadt, majd novemberben újabb szakemberekkel folytattuk a tananyag kidolgozását. A tanfolyamot az akkreditációt követően reálisan a következő évben tudjuk indítani.

          A múlt évben az Nemzeti Közszolgálati Egyetem dolgozói részére is kidolgoztunk egy tanfolyami anyagot, és az egyetem támogatása címén ingyen tartottunk egy tanfolyamot a HHK állományából 13 fő részére. A „Digitális írástudás” tanfolyam megtartásának kettős célja volt, egyrészt kíváncsiak voltunk, hogy a tanfolyam mennyire segíti a hallgatóságot az egyetemen végzett munkájukban, másrészt, hogy a sikeres tanfolyamot követően az egyetem vezetése az alapítványt bízza meg a belső képzésekkel. Az első cél teljesült, mert nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, amiket továbbítottunk az egyetem vezetésének. A második cél még nem teljesült, de még reményeink vannak.

            A tanfolyamaink a hallgatói visszajelzések alapján sikeresek voltak. A minőségbiztosítási rendszerünk üzemeltetésének egyik eleme az elégedettség mérés. A mérés alapján, csak pozitív dicsérő véleményeket olvashattunk. A képzések tematikája megfelelt az elvárásoknak, sokan „kiváló” megjegyzéssel illették. A könyvtárak résztvevői a tanfolyamokat egyöntetűen úgy értékelték, hogy a tanfolyamok sok új és hasznos ismereteket adtak, ezen ismeretekkel önértékelésüket ki tudják dolgozni és minden egyéb követelményeknek eleget tudnak tenni, hogy felkerüljenek a nyilvános könyvtárak nyilvántartásába. Az előadók munkáját és segítőkészségét egyöntetűen kiválóra értékelték. A tanfolyamokhoz biztosított segédanyagok didaktikailag jól felépítettek, a célnak maximálisan megfeleltek.

A hallgatói vélemények erősítik csapatunkban azt a hitet, hogy munkánkra szükség van.

          Az Alapítvány sikeres programjai, köszönhetők az oktatói állomány magas szintű szakmai ismereteinek, odaadó munkájának, a tanfolyamok színvonalas megtartásának, s nem utolsó sorban a szervezők nagy tapasztalatokra épülő munkájának.

 

Adományaink, támogatásaink

            Az Alapítvány szolgáltatás nyújtás keretében Székesfehérvár Megyei Könyvtár részére biztosított támogatást.

„Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” és a „Könyvtári közös értékelés gyakorlata” című 30 órás akkreditált tanfolyamok megtartása a könyvtár állományába tartozó 12 fő részére. Az Alapítvány a tanfolyammal elősegíti a könyvtár önértékelésének minőségi fokozását.  A szolgáltatás értéke: 760,eFt

            Az Alapítvány szolgáltatás nyújtás keretében Kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár részére is biztosított támogatást

„Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” és a „Könyvtári közös értékelés gyakorlata” című 30 órás akkreditált tanfolyamok megtartása a könyvtár állományába tarozó 12 fő részére. Az Alapítvány a tanfolyammal elősegíti a könyvtár önértékelésének minőségi fokozását.  A szolgáltatás értéke: 760,eFt

            Az egyetemnek nyújtott tantermi szolgáltatás díja 150,-eFt, amit támogatás címen nyújtottunk.

 

 

 

 

 

Költségvetés 2017. évre:

 

Kimutatás az Alapítvány megalakulása óta elért oktatási eredményeiről:

 

 

2012

2013

2014

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

Bevétel

80.000,-

1.459.000,-

8.792.400,-

6.040.000,-

7.320.000,-

7.320.000,-

Kiadás

89.415,-

1.028.204,-

6.512.800,-

4.747.997,-

5.318.080,-

5.318.080,-

Eredmény

-9.415,-

430.796,-

2.279.600,-

1.292.003,-

2.001.920,-

1.594.597,-

Éves eredmény

421.381,-Ft

3.571.603,-Ft

3.596.517,-Ft

 

 

2015

2016

2017

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

Bevétel

1.920.000,-

2.403.200,-

 

 

Kiadás

1.524.393,-

1.811.550,-

 

 

Eredmény

   395.607,-

591.650,-

 

 

Éves eredmény

395.607,-Ft

591.650,-Ft

 

             

 

 

          Jelenleg a bankszámlánkon 3.900.000,-Ft van. Kintlévőségünk 960.000,-Ft. Tartozásaink 885.975,-Ft. Egyéb lényeges bevételre és kiadásra nem számítunk, tehát a 2017. évi induló tőkénk 3.900.000,-Ft..

Bevételeink:

          Jelenlegi ismereteink szerint remélhetően megkapjuk a Hungarnet támogatást 2,-mFt,

egy tanfolyamra van megrendelésünk 330,-eFt.

Kiadásaink:

          Három tanfolyam akkreditációja 300,-eFt

Tananyagok átdolgozása 600,-eFt

Tanári óradíjak:200,-eFt

Egyéb évi szokásos kiadások1,1mFt (tanfolyam étkeztetés, posta, nyomtatvány, önkéntesek díjazása, műszaki ügyelet, javítások, karbantartások, tagdíj, könyvelés stb.)

          várható bevételek:2.500.000,-Ft

          várható kiadások: 2.200.000,-Ft:

 

Pontosabb költségvetést akkor tudunk tervezni, ha a jelenleg folyamatban lévő ügyek konkretizálódnak (egyetemi megbízások, könyvtári támogatások realizálódása)

          Teljesen kiszolgáltatottak vagyunk a könyvtárak anyagi helyzetének, de ilyen mérsékelt igények mellett is céljainknak megfelelően kellő támogatást tudtunk nyújtani partnereinknek.         

 

Budapest, 2017. május 9.

 

Tamáska Lajos

INKA programmenedzsere

T: 1 432-9130

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates