1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:

Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány

székhely:

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9/28.

bejegyző határozat száma:

60839/2011.3

nyilvántartási szám:

240/2012

képviselő neve:

Strasszer Mihályné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány alapító okiratában vállalt Közhasznú tevékenységei:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- tudományos tevékenység, kutatás,

- kulturális tevékenység,

- sport, ezen belül tömegsport tevékenység.

Az Alapítvány 2013-ban a - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység közhasznú tevékenységeket folytatta.

Az Alapítvány számítógépes portálját rendszeresen aktualizálja, ez az egyik fontos eszköze, a cél csoportjával való kapcsolattartásnak.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében az Alapítvány a Nemzeti Közszolgálat Egyetem tudományos munkáiban résztvevők, valamint a doktori iskola tagjai részér, - összesen 20 fő – ingyenes 30 órás akkreditál tanfolyamot szervezett.

Határon túli Magyar könyvtárosok részére – 10 fő – ugyancsak ingyenes 30 órás akkreditál tanfolyamot szervezett.

Kulturális tevékenység keretében az egyetemi könyvtár rendezvényeit támogatta.

Önkéntes munkások foglalkoztatása.

Az Alapítvány céljai megvalósításához 2012-ben 4 fő önkéntes, 2013-ban 6 fő, önkéntes munkást foglalkoztatott.

Irodai adminisztráció

Informatikai rendszerek karbantartása.

Számítógépek karbantartása

Tanterem takarítás munkakörökben.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ (1) a) u)

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.

2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról 5. § (3)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Felsőoktatás, közgyűjteményekben dolgozók.

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

30 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 30 fő az akkreditált tanfolyamot sikeresen elvégezte és igazolásul „Tanúsítvány”-ban részesültek.


Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates