INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN

ALAPÍTVÁNY

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.

Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

 

Felnőttképzést folytató intézmény.

 

FMK nytsz.: 00241-2012

 

 

 

 

 

2015 évről szóló Közhasznúsági jelentés

 

 

 

 

 

 1. Költségvetési támogatás felhasználás

  Az alapítvány a költségvetésből támogatást nem kapott

 2. Cél szerinti juttatások

 

      Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtár részére 12 db. komplett számítógépet adományoztunk. (piaci értéke 240.000,-Ft) A támogatást a Támogatott a következő közhasznú céljának megvalósítására fordítja:

 

Olvasók részére könyvtári adatbázisokban és interneten található irodalmak keresésre

 

      ELTE TTK könyvtár részére 9 db számítógépet és 7 db. monitort adományoztunk. (piaci értéke 225.000,-Ft). A könyvtár következő közhasznú céljainak megvalósítására fordítja:

 

Olvasók részére könyvtári adatbázisok és interneten található irodalmak keresésére

 

      Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai tanszék részére 1 db. Hewlett packard laserJet nyomtató patron (piaci értéke 12.000,-Ft) vissza nem térítendő, végleges és ellenszolgáltatás nélküli adományban (támogatásban) részesítette..

 

      Szolgáltatás nyújtás keretében Székesfehérvár megyei könyvtár részére biztosítja a támogatást Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” című 30 órás akkreditált tanfolyam megtartása a könyvtár állományába tarozó 9 fő részére. A Támogató a tanfolyammal elősegíti a könyvtár önértékelésének minőségi fokozását.  A szolgáltatás értéke: 360,eFt

 

      Szolgáltatás nyújtás keretében Zalaegerszeg megyei könyvtár részére biztosítja a támogatást „Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” című 30 órás akkreditált tanfolyam megtartása a könyvtár állományába tarozó 10 fő részére. A Támogató a tanfolyammal elősegíti a könyvtár önértékelésének minőségi fokozását.  A szolgáltatás értéke: 400,eFt

 

 1. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

  Támogatást nem kapott az Alapítvány

 2. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

  A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek

 3. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

  Az Alapítvány támogatta a tudományos programok és konferenciák szervezését, konferenciákon való részvételt. A NETWORKSHOP konferenciára kettő fő részvételét támogatunk. Egy fő részt vett a „Könyvtárak virtuális világa” című konferencián.     Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében támogattuk a könyvtári szakemberek továbbképzését és iskolarendszeren kívüli képzését, segítettük a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátítását. Meghirdettük a „A digitális írástudástól az információs műveltségig” című tanfolyamunkat.

              Kidolgoztunk egy képzési ajánlatot a megyei könyvtárak részére, hogy hogyan kívánjuk segíteni őket az önértékelésük elkészítésében. A képzési ajánlat keretében, meghirdettük a „Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” című tanfolyamot. A tanfolyamra mindössze 5 fő jelentkezett.

              Felhőben a jövő könyvtára?

            Az Alapítvány alapító okiratában a közgyűjtemények és felsőoktatási intézmények továbbképzésének támogassa is szerepel. Az alapítvány anyagi helyzete megengedi, hogy egy-két tanfolyamot támogatás címén ingyenesen megtartsunk.

  Fejér megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár tíz fővel és a Zala megyei Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szintén tíz fővel vett részt a tanfolyamon. Az Alapítvány a tanfolyammal elősegítette a könyvtárak önértékelésének minőségi fokozását.   

            Az NKA dolgozói részére is kidolgoztunk egy tanfolyami anyagot, melynek célja a egyetem informatikai szolgáltatásainak szélesebb körű ismerete és magasabb színvonalú igénybevétele. A tanfolyamot az egyetem támogatása címén ingyenesen ajánlottuk fel.

  A tanfolyam lebonyolítása folyamatban?

  Támogattuk a kulturális, közművelődési rendezvényeket és egyéb programok szervezését

   

   

   

  Záradék:

  E közhasznúsági jelentést az INKA Kuratóriumi ülése 2016. május x-ei ülésén elfogadta

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates