INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN

ALAPÍTVÁNY

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.

Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

 

Felnőttképzést folytató intézmény.

 

FMK nytsz.: 00241-2012

 

 

 

 

 

2016 évről szóló Közhasznúsági jelentés

 

 

 

 

 

 1. Költségvetési támogatás felhasználás

  Az alapítvány a költségvetésből támogatást nem kapott

 2. Cél szerinti juttatások

              Az Alapítvány szolgáltatás nyújtás keretében Székesfehérvár megyei könyvtár részére biztosított támogatást.

  „Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” és a „Könyvtári közös értékelés gyakorlata” című 30 órás akkreditált tanfolyamok megtartása a könyvtár állományába tarozó 12 fő részére. Az Alapítvány a tanfolyammal elősegíti a könyvtár önértékelésének minőségi fokozását.  A szolgáltatás értéke: 760,eFt

 

            Az Alapítvány szolgáltatás nyújtás keretében Kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár részére is biztosított támogatást

 

„Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” és a „Könyvtári közös értékelés gyakorlata” című 30 órás akkreditált tanfolyamok megtartása a könyvtár állományába tarozó 12 fő részére. Az Alapítvány a tanfolyammal elősegíti a könyvtár önértékelésének minőségi fokozását.  A szolgáltatás értéke: 760,eFt

 

            Az egyetem felé nyújtott tantermi szolgáltatás díja 150,-eFt, amit támogatás címen nyújtottunk.

 

 Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

 

Támogatást nem kapott az Alapítvány

 

 1. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

  A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek

 2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

  Az Alapítvány támogatta a tudományos programok és konferenciák szervezését, konferenciákon való részvételt. A NETWORKSHOP konferenciára kettő fő részvételét támogatunk. Egy fő részt vett a „Könyvtárak virtuális világa” című konferencián.     Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében támogattuk a könyvtári szakemberek továbbképzését és iskolarendszeren kívüli képzését, segítettük a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátítását. Meghirdettük a „A digitális írástudástól az információs műveltségig” című tanfolyamunkat.

              Az Alapítvány alapító okiratában a közgyűjtemények és felsőoktatási intézmények továbbképzésének támogassa is szerepel. Az alapítvány anyagi helyzete megengedi, hogy egy-két tanfolyamot támogatás címén ingyenesen megtartsunk.

            Az NKA dolgozói részére is kidolgoztunk egy tanfolyami anyagot, melynek célja a egyetem informatikai szolgáltatásainak szélesebb körű ismerete és magasabb színvonalú igénybevétele.

             A meghirdetett tanfolyamok közül a „Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” című és a „Könyvtári közös értékelés gyakorlata” című tanfolyamokra két megyei könyvtár is igényt tartott.

  Fejér megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár mindkét tanfolyamra 12 fővel és a Kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár szintén mindkét tanfolyamra 12 fővel jelentkezett. Mindkét könyvtár kihelyezett tanfolyamot kért, mert nem tudták volna finanszírozni az utazás és szállás költségeit

  Támogattuk a kulturális, közművelődési rendezvényeket és egyéb programok szervezését

   

   

   

  Záradék:

  E közhasznúsági jelentést az INKA Kuratóriumi ülése 2016. november 29-ei ülésén elfogadta

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates