1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:

Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány

székhely:

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9/28.

bejegyző határozat száma:

60839/2011.3

nyilvántartási szám:

240/2012

képviselő neve:

Bakos Klára

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében az alapítvány vállalja a 2011. évi. CXC. tv. valamint a 1997. évi CXL. tv. módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. tv. 50 § (1) : 

Az oktatás és képzés különböző formáinak szervezésével illetve támogatásával elősegíti a számítógépes hálózatok kezelésének és felhasználásának elterjesztését.

Felnőttképzés- és egyéb oktatás keretében kiemelten foglalkozik a felsőoktatás, tudományos- kutatás, közgyűjteményekben dolgozók informatikai képzésével, továbbképzésével.    Minőségbiztosítási rendszer üzemeltetése

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

 

Az Alapítvány szolgáltatás nyújtás keretében indított „Könyvtárak a felhőn” című akkreditált tanfolyamot. A tanfolyamon hat könyvtár alkalmazottja vett részt, s a tanfolyam hatására három könyvtár megindította a felhő szolgáltatások igénybevételét.

Az Alapítvány a tanfolyammal elősegíti a könyvtárak felhőre jutás lehetőségét.

Az Alapítvány szolgáltatás nyújtás keretében indított „Egyéni információmenedzsment” című  akkreditált tanfolyamot. A tanfolyamon 5 fő vett részt.

. Az Alapítvány a tanfolyammal elősegíti a könyvtárban dolgozók informatikai műveltségének fokozását.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.§ (1) a) u)

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Felsőoktatás, közgyűjteményekben dolgozók.

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

11 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az Alapítvány a tanfolyamokkal elősegíti a könyvtárak Informatikai műveltségének emelését, valamint a könyvtárak felhőre jutásának lehetőségét

 

 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

 

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Cél szerinti juttatás megnevezése

 

Előző év

Tárgyév

 könyvtárosok tanfolyami támogatása

430eFt

0eFt

Egyetemi könyvtár

880eFt

0eFt

 

 

 

 

 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

 

 

Tisztség

Előző év (2017)

Tárgyév (2018)

 

0

0  

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

 0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

 

Alapadatok

Előző év (2017)

Tárgyév (2018)

B. Éves összes bevétel

2232eFt

981eFt

ebből:

  

  

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

5eFt

1eFt

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2227eFt

980eFt

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3214eFt

1561eFt

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

224eFt  

231eFt

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

3214eFt

1561eFt

K. Adózott eredmény

-982eFt  

-580eFt

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.

törvénynek megfelelően)

8 fő

6 fő

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése   

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Igen

Nem

 

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates