A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében az alapítvány vállalja a 1997. évi CXL. tv. módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. tv. 50 § (1) : a könyvtárakban foglalkoztatott szakemberek szakmai tudásuk megújítása érdekében továbbképzések szervezését.

Az oktatás és képzés különböző formáinak szervezésével illetve támogatásával elősegíti a számítógépes hálózatok kezelésének és felhasználásának elterjesztését.

            Felnőttképzés- és egyéb oktatás keretében kiemelten foglalkozik a felsőoktatás, tudományos- kutatás, közgyűjteményekben dolgozók informatikai képzésével, továbbképzésével. 

            Minőségbiztosítási rendszer üzemeltetése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

A kihelyezett tanfolyam a Somogyi könyvtárban volt és az Ügyfélszolgálati tréning gyakorlata” című tanfolyam került megrendezésre 13 fővel. A tanfolyam részvevőit az Alapítvány 420,-eFt-al támogatta

Ugyan csak kihelyezett tanfolyam volt a Veszprém Megyei Könyvtárban 14 fő részvételével.

 

             

 

 

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

 

Felsőoktatásba, tudományos kutatás és közgyűjteményekben dolgozók.

 

 

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

13 fő

 

 

 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Közgyűjteményekben dolgozók vezető készégének eredményessége, a felsőoktatásban dolgozók informatikai műveltségét magasabb szintre emelte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Költségvetési támogatás felhasználás

  Az alapítvány a költségvetésből támogatást nem kapott

 2. Cél szerinti juttatások

              A korábbi évek folyamán az Alapítvány a nyereségéből a HUNGARNET támogatásokon felül, milliós nagyságrendre rugó támogatást nyújtott a könyvtáraknak. 2020-ben Somogyi könyvtárnak oktatás címén 420,-eFt szolgáltatástámogatást nyújtott.

             

 

            Az Alapítvány stratégiai célkitűzéseit az évek folyamán arányosan teljesíti és értékeli.

 

 Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Támogatást nem kapott az Alapítvány

 

 1. A közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

  A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek

 2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

  Az Alapítvány támogatta a tudományos programok és konferenciák szervezését, konferenciákon való részvételt. A NETWORKSHOP konferenciára kettő fő részvételét támogatunk.. 

  Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében 2020 évben az Alapítvány 4 db. a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált programmal rendelkezett, valamint 4 db ECDL Advanced tanfolyam tartására is kész. 3 db. tanfolyamunk akkreditációja 2020 -ben lejárt, ezeknek a tanfolyamoknak a tananyagait felülvizsgáltuk és úgy értékeltük, hogy aktualizálást követően ismét akkreditáltatjuk, ha ezekre megfelelő anyagi eszközökkel rendelkezünk. Az Alapítvány 2020 évi bevételei nem fedezték a  programok aktualizálását és akkreditációs díjak kifizetését, így ez a feladat nem valósult meg.

                          Óriási hátrányt jelentett, hogy az Emberi Erőforrás Minisztérium ismét 15,-mFt támogatást nyújtott a Könyvtár Intézetnek, aminek következtében az Intézet számtalan ingyenes tanfolyamot indított, így az Alapítványnak esélye sem volt, hogy a korábbi éveknek megfelelő létszámú tanfolyamokat tartson. A könyvtár informatika témájú képzések teljesen háttérbe szorultak az Intézet könyvtár szakmai ingyenes tanfolyamaival szemben.

              Az Alapítvány igyekezett alkalmazkodni a kialakult helyzethez és így marketing tevékenységét fokozta. Az év folyamán négy alkalommal kb. 600-800 könyvtárat szólított meg és hívta fel a figyelmet az induló tanfolyamokra..

              Erőfeszítéseink eredményeként 2020 évben az Alapítvány két tanfolyamot indított, az egyik lebonyolításához 420,-eFt támogatást nyújtott. A tanfolyamokiból származó évi nyereség 457.369,-Ft volt.

   

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates