INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN

ALAPÍTVÁNY

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.

Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

Felnőttképzést folytató intézmény.

FMK nytsz.: 00241-2012

 

 

Beszámoló az Alapítvány 2018. évi tevékenységekről

 

Személyi kérdések

Dr Kovács László a kuratórium tagja új beosztást tölt be a Magyar Honvédségnél, ez akadályozza a kuratóriumi munkájában, ezért kuratóriumi tagságáról lemondott.

        Az Alapító Nagy Gábort az egyetemi könyvtár igazgatóját kérte fel kuratóriumi tagságra. Nagy Gábor a felkérést elfogadta.

        Az Alapítvány 6 fő önkéntes munkás közül 1 főt - 2018.01.01.-2019.12.31-ig - információs rendszerünk karbantartására, 2018 júliusától határozott időre - december 31-ig - 2 főt, adminisztrációs munkára, 2 főt karbantartásra és 1 főt takarításra szerződtetett.

 

Adminisztratív, szervezési tevékenységek

        Elkészítettük az éves képzési tervet és benyújtottuk a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságnak.

        Tájékoztatókat küldtünk a könyvtáraknak a tanfolyamainkról.

        A szerverünk aktualizálását folyamatosan végezzük.

         A 2018-ban a Alapítványnak a támogatóitól nyújtott szja 1%-át a NAV kiutalta az összeg: 1 193 Ft ,.Ezt az összeget a múlt évivel együtt - – fel kell használni, vagy tartalékolni kell, de a felhasználását 2019-ban a NAV felé a 19koz nyomtatványon be kell vallani.  Két éve 3452 Ft, múlt évben 5.273,-Ft-ot tartalékoltunk, további tartalékolásra nincs lehetőség a felhasználásáról gondoskodni kell és jelenteni a NAV felé.

      Könyvelésnek a havi pénztárjelentéseket összeállítottuk és elküldtük.

        A NETWORKSHOP konferencián részt vettünk, de olyan téma nem volt, amire sikeres tananyagot lehetne készíteni.

          

Oktatási tevékenységek

         2018 évben az Alapítvány 8 db. a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált programmal rendelkezett, valamint 4 db ECDL Advanced tanfolyam tartására is kész az Alapítvány. 4 db. tanfolyamunk akkreditációja 2019 év elején lejár, ezeknek a tanfolyamoknak a tananyagait felülvizsgáltuk és úgy értékeltük, hogy aktualizálást követően ismét akkreditáltatjuk. Az Alapítvány 2018 évi bevételei nem fedezik mind a 4 program aktualizálását és akkreditációs díjak kifizetését, fontossági sorrendet állítottunk fel remélve, hogy 2019 év bevételei lehetővé teszi, az akkreditációkat.

         2018 évben a könyvtárak pályázati lehetőséget nem kaptak, így szerényebb anyagi lehetőségei miatt kevesen jelentkeztek a kínált tanfolyamokra.

         Óriási hátrányt jelentett, hogy a Emberi Erőforrás Minisztérium hatalmas anyagi támogatást nyújtott a Könyvtár Intézetnek, aminek következtében az Intézet számtalan ingyenes tanfolyamot indított, így az Alapítványnak esélye sem volt, hogy a korábbi éveknek megfelelő létszámú tanfolyamokat tartson. A könyvtár informatika témájú képzések teljesen háttérbe szorultak az Intézet sokszínű ingyenes tanfolyamaival szemben. A szituáció azt sugallja, hogy az ingyenesség előtérbe kerül a hasznos informatikai tudással szemben.

         Az Alapítvány igyekezett alkalmazkodni a kialakult helyzethez és így marketing tevékenységét fokozta. Az év folyamán négy alkalommal kb. 1000-1100 könyvtárat szólított meg és hívta fel a figyelmet az induló tanfolyamokra. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett éves vándorgyűlésén – Keszthelyen – három szekcióban került ismertetésre az NIIF program felhő rendszerére való feljutás lehetősége és ezzel kapcsolatos tanfolyam ismertetése.

         Erőfeszítéseink ellenére 2018 évben az Alapítvány mindössze két tanfolyamot indított, 6, illetve 5 fő részvételével. „Könyvtárak a felhőn” című tanfolyamon hat könyvtár alkalmazottja vett részt, s a tanfolyam hatására három könyvtár megindította a felhő szolgáltatások igénybevételét. A másik indított tanfolyam az „Egyéni információmenedzsment” tanfolyam volt 5 fő részvételével.

         A tanfolyamok a hallgatói visszajelzések alapján sikeresek voltak. A minőségbiztosítási rendszerünk üzemeltetésének egyik eleme az elégedettség mérés. A mérés alapján, csak pozitív dicsérő véleményeket olvashattunk. A képzések tematikája megfelelt az elvárásoknak, sokan „kiváló” megjegyzéssel illették. A tanfolyamokat egyöntetűen úgy értékelték, hogy a tanfolyamok sok új és hasznos ismereteket adtak. Az előadók munkáját és segítőkészségét egyöntetűen kiválóra értékelték. A tanfolyamokhoz biztosított segédanyagok didaktikailag jól felépítettek, a célnak maximálisan megfeleltek. A tanfolyamok szervezését kiválóra értékelték. A hallgatói vélemények erősítik csapatunkban azt a hitet, hogy munkánkra szükség van.

         Az Alapítvány könyvtár informatikai tanfolyamai a korábbi éveknek megfelelően magas színvonalúak, úgy témáik tekintetében, mind oktatási formáit illetően, s ez köszönhető az igényesen megfogalmazott és kidolgozott tananyagoknak, valamint a magas szakmai és pedagógiai tudással bíró előadóknak. Az Alapítvány sikeres programjai, köszönhetők az oktatói állomány magas szintű szakmai ismereteinek, odaadó munkájuknak, a tanfolyamok színvonalas megtartásának, s nem utolsó sorban a szervezők nagy tapasztalatokra épülő munkájának.

 

Adományaink, támogatásaink

         A korábbi évek folyamán az Alapítvány a nyereségéből a HUNGARNET támogatásokon felül, milliós nagyságrendre rugó támogatást nyújtott a könyvtáraknak, 2018-ban mindössze egy könyvtárnak nyújtott 20,-eFt támogatást.

         Támogatás címén a tantermünket ingyenesen biztosítottuk az egyetemi könyvtár továbbképzésére. A Hadtáp Katonai Közlekedési Tanszék, hallgatói 11 alkalommal vették igénybe tantermünket. A tantermi szolgáltatás díja 440,-eFt, amit támogatás címen nyújtottunk az egyetemnek.

         Az Alapítvány stratégiai célkitűzéseit az évek folyamán arányosan teljesíti és értékeli.

Az Alapítvány rendelkezik dokumentált képzési folyamatok leírásával, a partneri igények egy részét kielégítő akkreditált programokkal, képzési tervel.

 Az Alapítvány rendelkezik az oktatáshoz szükséges egyéb erőforrásokkal:

a tanfolyamok indításához szükséges anyagi eszközökkel,

megfelelő mennyiségű mindig üzemképes számítógépekkel,

gyors Internet eléréssel,

szolgáltató számítógépekkel,

a marketing támogatásához szükséges szoftver eszközökkel.

Rendelkezik, a partneri igények méréséhez szükséges folyamatleírással és a partnerek eléréséhez szükséges adatokkal.

Az Alapítvány minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, ezen belül ügyfélszolgálatot, előzetes tudásfelmérést és képzési tanácsadást végez, mind ezeket dokumentált formában.

 

Költségvetés 2019. évre:

 

2018 december 31-én a bankszámlánkon 3.127,930-Ft volt. Kintlévőségünk, tartozásaink nincs. Egyéb lényeges bevételre és kiadásra nem számítunk, tehát a 2019. évi induló tőkénk 3.127.930,-Ft

        Jelenlegi ismereteink szerint remélhetően megkapjuk a Hungarnet támogatást 2,-mFt, ebből jelenleg nem tudni mennyit lehet realizálni.

Egy tanfolyamra van megrendelésünk, tervezett bevétel: 200.000,-eFt.

Könyvtáraknak és egyéb szerveknek tervezett tanfolyamokból származó nyereségre, többre számítunk, mint a 2018 évi eredmény – 165.365,-Ft.

Egyéb bevételi lehetőséget nem tervezünk, de minden terven felüli lehetőséget megragadunk.

Kiadásaink:

        Három tanfolyam akkreditációja: 300,-eFt

Tananyagok átdolgozása: 600,-eFt

Tanári óradíjak: 600,-eFt

Portálunk korszerűsítése: 400,-eFt

Egyéb évi szokásos kiadások 1,9mFt (tanfolyam, étkeztetés, posta, nyomtatvány, önkéntesek díjazása, műszaki ügyelet, szervezési díjak, javítások, karbantartások, tagdíj, könyvelés stb.)

        várható bevételek: 4.280.000,-Ft

        várható kiadások: 3.800.000,-Ft:

 

Pontosabb költségvetést akkor tudunk tervezni, ha a jelenleg folyamatban lévő ügyek konkretizálódnak (EMMI támogatás, új tanfolyam akkreditációja.)

        Teljesen kiszolgáltatottak vagyunk a könyvtárak anyagi helyzetének, de ilyen mérsékelt igények mellett is céljainknak megfelelően kellő támogatást tudtunk nyújtani partnereinknek.

 

Kimutatás az Alapítvány megalakulása óta elért oktatási eredményeiről:

 

2012

2013

2014

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

Bevétel

80.000,-

1.459.000,-

8.792.400,-

6.040.000,-

7.320.000,-

7.320.000,-

Kiadás

89.415,-

1.028.204,-

6.512.800,-

4.747.997,-

5.318.080,-

5.318.080,-

Eredmény

-9.415,-

430.796,-

2.279.600,-

1.292.003,-

2.001.920,-

1.594.597,-

Éves eredmény

421.381,-Ft

3.571.603,-Ft

3.596.517,-Ft

 

2015

2016

2017

 

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

 

Bevétel

1.920.000,-

2.403.200,-

928.000,-

1.184.000,-

 

Kiadás

1.524.393,-

1.811.550,-

655.274,-

992.272-

 

Eredmény

395.607,-

591.650,-

272.726,-

191.728,-

 

Éves eredmény

395.607,-Ft

591.650,-Ft

464.454,-Ft.

 

 

2018

2019

2020

 

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

 

Bevétel

499.200,-

380.000,-

 

 

 

 

 

Kiadás

399.845,-

313.900,-

 

 

 

 

 

Eredmény

99.355,-

66.010,-

 

 

 

 

 

Éves eredmény

165.365,-Ft

 

 

 

                                   

 

 Budapest, 2019. május 15.

 Tamáska Lajos

INKA programmenedzsere

T: 1 432-9130

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates