Beszámoló az Alapítvány 2019. évi tevékenységekről

 

 

 

 

 

Személyi kérdések

 

        Dr. Kecskeméti Klára jelezte, hogy jövő év májusától nem kivan a kuratóriumban dolgozni, kuratóriumi tagságát fel fogja mondani.

 

        Javaslatot kell tenni az Alapítónak, Kuratóriumi tagság pótlására.

 

        Az Alapítvány 5 fő önkéntes munkás közül 1 főt - 2019.01.01.-2019.06.31-ig, és  1 főt  2019.07.01.-2019.12.31-ig - információs rendszerünk karbantartására, 1 főt - 2019.01.01.-2019.06.31 és  1 főt  2019.07.01.-2019.12.31-ig - adminisztrációs munkára, 1 főt egész évre takarításra szerződtetett.

 

 

 

Adminisztratív, szervezési tevékenységek

 

        Elkészítettük az éves képzési tervet és benyújtottuk a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságnak.

 

        Tájékoztatókat küldtünk a könyvtáraknak a tanfolyamainkról.

 

        A szerverünk aktualizálását folyamatosan végezzük.

 

         A 2018-ban az Alapítványnak a támogatóitól nyújtott szja 1%-át a NAV kiutalta az összeg: 1 193 Ft. Ezt az összeget a múlt évivel együtt - – 5.273,-Ft - fel kell használni, a felhasználását 2019-ban a NAV felé a 19KOZ nyomtatványon be kell vallani, ezt a könyvelőnk elvégezte.

 

      Könyvelésnek a havi pénztárjelentéseket összeállítottuk és elküldtük.

 

        A NETWORKSHOP konferencián részt vettünk, de olyan téma nem volt, amire sikeres tananyagot lehetne készíteni.

 

          

 

Oktatási tevékenységek

 

         2019 évben az Alapítvány 9 db. a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált programmal rendelkezett, valamint 4 db ECDL Advanced tanfolyam tartására is kész. 7 db. tanfolyamunk akkreditációja 2019 -ben lejárt, ezeknek a tanfolyamoknak a tananyagait felülvizsgáltuk és úgy értékeltük, hogy aktualizálást követően ismét akkreditáltatjuk, ha ezekre megfelelő anyagi eszközökkel rendelkezünk. Az Alapítvány 2019 évi bevételei nem fedezték mind a 7 program aktualizálását és akkreditációs díjak kifizetését, fontossági sorrendet állítottunk fel és két programot akkreditáltattunk.

 

         Óriási hátrányt jelentett, hogy a Emberi Erőforrás Minisztérium ismét 15 mFt támogatást nyújtott a Könyvtár Intézetnek, aminek következtében az Intézet számtalan ingyenes tanfolyamot indított, így az Alapítványnak esélye sem volt, hogy a korábbi éveknek megfelelő létszámú tanfolyamokat tartson. A könyvtár informatika témájú képzések teljesen háttérbe szorultak az Intézet sokszínű könyvtár szakmai tanfolyamaival szemben. Sajnos az ingyenesség előtérbe kerül a hasznos informatikai tudással szemben. Ősszel a két akkreditált tanfolyamunkra összesen 5 jelentkező volt, így a tanfolyamokat nem tudtuk elindítani.

 

         Az Alapítvány igyekezett alkalmazkodni a kialakult helyzethez és így marketing tevékenységét fokozta. Az év folyamán négy alkalommal kb. 1000-1100 könyvtárat szólított meg és hívta fel a figyelmet az induló tanfolyamokra.

 

         Erőfeszítéseink ellenére 2019 évben az Alapítvány mindössze egy tanfolyamot indított, fél áron. Erre a tanfolyamra a HUNGARNET egyesülettől 500,-eFt támogatást kaptunk, így 14 fő részvételével a tanfolyam nyeresége  199.693,-Ft volt, egyben ez az egész évi nyereségünk. A tanfolyamot Szegedre kihelyezetten tartottuk.

 

         A tanfolyam a hallgatói visszajelzések alapján sikeres volt. A minőségbiztosítási rendszerünk üzemeltetésének egyik eleme az elégedettség mérés. A mérés alapján, csak pozitív dicsérő véleményeket olvashattunk. A képzés tematikája megfelelt az elvárásoknak, sokan „kiváló” megjegyzéssel illették. A tanfolyamot egyöntetűen úgy értékelték, hogy a tanfolyam sok új és hasznos ismereteket adott. Az előadó munkáját és segítőkészségét egyöntetűen kiválóra értékelték. A tanfolyamhoz biztosított segédanyagok didaktikailag jól felépítettek, a célnak maximálisan megfeleltek. A tanfolyam szervezését kiválóra értékelték. A hallgatói vélemények erősítik csapatunkban azt a hitet, hogy munkánkra szükség van.

 

         Az Alapítvány könyvtár informatikai tanfolyamai a korábbi éveknek megfelelően magas színvonalúak, úgy témáik tekintetében, mind oktatási formáit illetően, s ez köszönhető az igényesen megfogalmazott és kidolgozott tananyagoknak, valamint a magas szakmai és pedagógiai tudással bíró előadóknak. Az Alapítvány sikeres programjai, köszönhetők az oktatói állomány magas szintű szakmai ismereteinek, odaadó munkájuknak, a tanfolyamok színvonalas megtartásának, s nem utolsó sorban a szervezők nagy tapasztalatokra épülő munkájának.

 

 

 

Adományaink, támogatásaink

 

         A korábbi évek folyamán az Alapítvány a nyereségéből a HUNGARNET támogatásokon felül, milliós nagyságrendre rugó támogatást nyújtott a könyvtáraknak., 2019-ben csak a Somogyi könyvtárnak oktatás címén 300,-eFt szolgáltatás támogatást nyújtott.

 

         Támogatás címén a tantermünket ingyenesen biztosítottuk az egyetemi szervei részére. A Hadtáp Katonai Közlekedési Tanszék, hallgatói 10 alkalommal vették igénybe tantermünket. A tantermi szolgáltatás eszmei díja 400,-eFt, amit támogatás címen nyújtottunk az egyetemnek.

 

         Az Alapítvány stratégiai célkitűzéseit az évek folyamán arányosan teljesíti és értékeli.

 

Az Alapítvány rendelkezik dokumentált képzési folyamatok leírásával, a partneri igények egy részét kielégítő akkreditált programokkal, képzési tervel.

 

 Az Alapítvány rendelkezik az oktatáshoz szükséges egyéb erőforrásokkal:

 

a tanfolyamok indításához szükséges anyagi eszközökkel,

 

megfelelő mennyiségű mindig üzemképes számítógépekkel,

 

gyors Internet eléréssel,

 

szolgáltató számítógépekkel,

 

a marketing támogatásához szükséges szoftver eszközökkel.

 

Rendelkezik, a partneri igények méréséhez szükséges folyamatleírással és a partnerek eléréséhez szükséges adatokkal.

 

Az Alapítvány minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, ezen belül ügyfélszolgálatot, előzetes tudásfelmérést és képzési tanácsadást végez, mind ezeket dokumentált formában.

 

 

 

Költségvetés 2020. évre:

 

 

 

2019 december 31-én a bankszámlánkon 2.459,930-Ft volt. Kintlévőségünk, tartozásaink nem voltak. Egyéb lényeges bevételre és kiadásra nem számítunk, tehát a 2020. évi induló tőkénk 2.459,930-Ft

 

Mivel az EMMI támogatásáról semmilyen döntés nem született, jelenlegi állapot szerint az alábbi lehetőségink vannak:

 

        Megkaptuk a Hungarnet támogatást, már csak 500,-eFt-ot – korábbi 2,-mFt, helyett –

 

Két tanfolyamra van megrendelésünk, tervezett bevétel: 1.300.000,-eFt. Mindkét tanfolyamkihelyezett lesz így a költségek is nőni fognak.

 

Könyvtáraknak és egyéb szerveknek tervezett tanfolyamokból származó nyereségre, többre számítunk, mint a 2019 évi eredmény – 199.693,-Ft. (idén is 34,-eFt.al meghaladtuk a 2018-as nyereségünket, de ez szomorú vigasz)

 

Egyéb bevételi lehetőséget nem tervezünk, de minden terven felüli lehetőséget megragadunk.

 

 

 

Kiadásaink:

 

Tanfolyamok akkreditációja: 300,-eFt

 

Tananyagok átdolgozása: 600,-eFt

 

Tanári óradíjak: 500,-eFt

 

Portál fejlesztésről, csak akkor lehet szó, ha kellő támogatást követően sikeres tanfolyamaink bevétele ezt lehetővé teszi. Addig csak karbantartunk.

 

Egyéb évi szokásos kiadások 1.200,-eFt (tanfolyam, étkeztetés, posta, nyomtatvány, önkéntesek díjazása, műszaki ügyelet, szervezési díjak, javítások, karbantartások, tagdíj, könyvelés stb.)

 

        várható bevételek:1.300.000,-Ft

 

        várható kiadások:  1.700.000,-Ft:abban az esetben, ha nem akkreditáltattunk.

 

Amennyiben az akkreditációkat is elvégezzük, az Alapítvány tőkeéje 1,-mFt-ra csökkenne, ami veszélyezteti a működést. Így is folyamatosan csökken a tőkénk, két év alatt kb. 1,-mFt-al csökkent.

 

 

 

Pontosabb költségvetést akkor tudunk tervezni, ha a jelenleg folyamatban lévő ügyek konkretizálódnak (EMMI támogatás.)

 

        Teljesen kiszolgáltatottak vagyunk a könyvtárak anyagi helyzetének, de ilyen mérsékelt igények mellett is céljainknak megfelelően kellő támogatást tudtunk nyújtani partnereinknek.

 

 

 

Kimutatás az Alapítvány megalakulása óta elért oktatási eredményeiről:

 

 

2012

2013

2014

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

Bevétel

80.000,-

1.459.000,-

8.792.400,-

6.040.000,-

7.320.000,-

7.320.000,-

Kiadás

89.415,-

1.028.204,-

6.512.800,-

4.747.997,-

5.318.080,-

5.318.080,-

Eredmény

-9.415,-

430.796,-

2.279.600,-

1.292.003,-

2.001.920,-

1.594.597,-

Éves eredmény

421.381,-Ft

3.571.603,-Ft

3.596.517,-Ft

 

2015

2016

2017

 

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

 

Bevétel

1.920.000,-

2.403.200,-

928.000,-

1.184.000,-

 

Kiadás

1.524.393,-

1.811.550,-

655.274,-

992.272-

 

Eredmény

395.607,-

591.650,-

272.726,-

191.728,-

 

Éves eredmény

395.607,-Ft

591.650,-Ft

464.454,-Ft.

 

 

2018

2019

2020

 

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

 

Bevétel

499.200,-

380.000,-

719.200,-

 

 

 

 

Kiadás

399.845,-

313.900,-

519.507,-

 

 

 

 

Eredmény

99.355,-

66.010,-

199.693,-

 

 

 

 

Éves eredmény

165.365,-Ft

199.693,-Ft

 

 

 

2021

2022

2023

 

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. május 13.

 

 

 

Tamáska Lajos

 

INKA programmenedzsere

 

T: 1 432-9130

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates