Ügyfélszolgálati tréning

 című

tanfolyam, képzési követelményeinek értékelése.

(2020. január 7-10)

            A tanfolyamunkra 13 fő jelentkezett, és részt is vett a tanfolyamon. A tanfolyam rendben lezajlott, mindenki sikeres vizsgát tett. A képzés tematikája a hallgatók többsége úgy nyilatkozott, hogy megfelelt az elvárásoknak, két fő kevesebbre számított... A tanfolyamot úgy értékelték, hogy a tanfolyam sok új és hasznos ismereteket adott, amiket hasznosítani tudnak a későbbiekben. A kapott feladatok mennyiségét a hallgatók pont megfelelőnek tartották, egy fő megfelelőnek. A hallgatók közül 4 fő kivételével úgy nyilatkoztak, hogy az elmélet és a gyakorlat jól kiegészítették egymást, arányuk a célnak megfelelt, 4 fő több gyakorlatot szeretett volna. A többség úgy nyilatkozott, hogy a jövőben a munkájukat észrevehetően segíti a tanfolyamon tanultak, 5 fő „kis mértékben” választ adott. Hasonlóan nyilatkoztak úgy, hogy a környezetében vannak olyan munkatáraik, akiknek segítséget tudnak nyújtani az itt tanultak alapján, Az előadók munkáját és segítőkészségét kiválóra értékelték. Az előadások nyelvezete szintén kifogástalan volt, tudták követni a tananyagot. Az előzetes tájékoztatás kérdésre nagyon eltérő vélemények voltak, 4 fő úgy nyilatkozott, hogy semmilyen tájékoztatást nem kapott. A tanfolyamhoz biztosított segédanyagok didaktikailag jól felépítettek, a célnak maximálisan megfeleltek, de az írásos anyagot, csak utólag kapták meg.. Az órák ütemezése jó volt, a hallgatóság fele a „többnyire jó” jelzést használta. A hallgatók közül 9 fő a tanfolyam szervezését jónak, 4 fő kiválónak, értékelte. Mindenki elégedett volt a tanfolyammal, 1 főnek vegyes érzelmei voltak. A Hallgató úgy nyilatkoztak, hogy másnak is ajánlanák a tanfolyamot. Arra a kérdésre, hogy hiányzott-e valami a tananyagból többen nemmel válaszoltak. A tanfolyamot az 5-ös skálán 9 fő 5-ösre, 4 fő 4-esre, értékelte.

           

            Indítói vélemény:

A vélemények egybeesnek a korábban megtartott tanfolyamon alkotott véleményekkel. Mindezek alapján úgy ítéljük meg, hogy a tanfolyam sikeres volt. Egy-két ellentmondó vélemény is volt, de ez más tanfolyamokon is előfordul. A tanfolyamhoz elektronikusan adjuk a segédanyagokat, amit mindenki megkapott, sőt kérelmükre egyéb irodalmat is a rendelkezésükre bocsátottunk,

 

 

Budapest, 2020. január 13

 

Melléklet 13 db. hallgatói véleményt, a papír alapú jelentéshez.

 

                                                                                  

Tamáska Lajos

      programmenedzser

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates