Az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány
Befektetési Szabályzata

 

Az alapítvány - vállalkozási tevékenységnek nem minősülű - befektetési tevékenységet folytathat. A befektetési tevékenység kiterjed, az alapítvány saját szabad eszközeiből történő értékpapír, vagyonértékű jog, ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy megszerzésére. Szabad pénzeszközeiből hitelintézettől, értékpapír kibocsátójától tartós befektetés, illetve forgatási célból kamatozó értékpapírokat vásárolhat, illetve az állam által kibocsátott értékpapírok bármi néven nevezett hozamára szert tehet.

A befektetések nem korlátozhatják az alapítvány közhasznú tevékenységét, a befektetésből szerzett hozamokat teljes mértékben a közhasznú tevékenység érdekében lehet felhasználni.

Az értékpapír-szerződések, papírok, vagy azokat helyettesítő okmányok őrzését az alapítvány pénztárosa végzi pénz őrzésére kijelölt helyen. A befektetett pénzügyi eszközök között azokat kell kimutatni, amelyeket az alapítvány azzal a céllal fektetett be, vásárolt, adott át másnak, hogy tartós jövedelemre tegyen szert. Az eladásra vásárolt kötvényeket a forgóeszközök között kell a mérlegben nyilvántartani. Az e mérlegsoron szerepeltetett kötvények értékesítésekor az alapítvány a névérték és az eladási ár különbözetéből árfolyamnyereségre tesz szert. A mérlegben az értékpapírokat összevontan egy soron kell szerepeltetni. A mérleg szerinti értékük a beszerzési érték, amelyet csökkenteni kell, ha szükséges, az értékvesztéssel.

Az értékpapírokról analitikus nyilvántartást is kell vezetni, mely a következőket tartalmazza:
a kibocsátás és vásárlás időpontja,
a kibocsátó megnevezése,
az értékpapír névértéke,
a sorszáma, sorozatszáma,
a lejárat időpontja,
a kamat, hozadék összege.

Az értékpapírok forgalmazásával kapcsolatban a kuratórium dönt. A gyakorlati megvalósításra a kuratórium elnöke megbízást adhat. A megbízottat rendszeres beszámolásra és az árfolyamokról tájékoztatásra kötelezi.

Jelen befektetési szabályzat 2012. szeptember 3-án lép hatályba.
A szabályzat alkalmazásba vételét, a fenti dátummal elrendelem.

 

                                                            Strasszer Mihályné
                                                            kuratórium elnöke

 


 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates