Az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány
Számviteli Politikája

 Az Alapítványt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (a továbbiakban MKE, Cím: 1827 Budapest, Budavári Palota F épület) mint alapító, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A §-a alapján - határozatlan időre alapította meg. Az alapítványt a Fővárosi Törvényszék 2011. december 16-án jegyezte be és 2012. január 10-én emelkedett jogerőre.

Az alapítvány neve: Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány (INKA)
Az Alapítvány székhelye: 1195. Budapest Batthyány u. 12. 9. em. 28.
           Telephelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
           Postacíme: 1581. Budapest, Pf. 15

Az alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében a 2011. évi. CLXXV. törvény 2.§-a alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
sport, ezen belül tömegsport tevékenység.

Az alapítvány legfőbb szerve, a kuratórium, amely gondoskodik a kitűzött célok megvalósításáról. A legfőbb szerv egyben az alapítvány ügyintéző és képviseleti szerve is.

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet kettős könyvvitelt végez.

Az Alapítvány eszközeit analitikusan tartja nyilván. Értékcsökkenési leírást a társasági adótörvény által megállapított kulcsok szerint végzi. A 50 ezer forint alatti eszközök értékcsökkenésének leírása egy összegben, a felhasználáskor történik.

A számviteli politika részeként kidolgozásra került:
Pénzkezelési szabályzat.
Befektetési szabályzat.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates