INFORMATIKA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATBAN ÉS KÖNYVTÁRAKBAN

ALAPÍTVÁNY

1195 Budapest, Batthyány u. 12. 9. em. 28.

Telephely: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

Felnőttképzést folytató intézmény.

FMK nytsz.: 00241-2012

 

 

Tájékoztató az Alapítvány 2017. évi tevékenységekről

 

 

 

Személyi kérdések

 

Az Alapítvány új elnökének elfogadásáról a Törvényszék meghozta a határozatot. Az alapító okirat módosításáról benyújtott kérelemről a Törvényszék még nem hozott határozatot.

Az Alapítvány 9 fő önkéntes munkás közül 3 főt - 2017.01.01.-2016.12.31-ig - információs rendszerünk karbantartására, 2017 júliusától határozott időre - december 31-ig - 2 főt, adminisztrációs munkára, 2 főt karbantartásra és 2 főt takarításra szerződtetett.

Adminisztratív, szervezési tevékenységek

          Elkészítettük az éves képzési tervet és benyújtottuk a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságnak.

          Tájékoztatókat küldtünk a könyvtáraknak a tanfolyamainkról.

          A szerverünk aktualizálását folyamatosan végezzük.

          A 2017-ban a Alapítványnak a támogatóitól nyújtott szja 1%-át a NAV kiutalta az összeg: 5.273,.Ezt az összeget a múlt évivel együtt - 3452 Ft – fel kell használni, vagy tartalékolni kell, de a felhasználását 2018-ban a NAV felé a 16koz nyomtatványon be kell vallani.. Javasoljuk, hogy ezt az összeget továbbra is tartalékoljuk.

          Könyvelésnek a havi pénztárjelentéseket összeállítottuk és elküldtük.

          A NETWORKSHOP konferencián részt vettünk, két figyelemre méltó előadást követően felvettük a kapcsolatot az előadókkal egy újabb tanfolyam anyagának kidolgozására.      

Oktatási tevékenységek

            2017 évben az Alapítvány 8 db. a Könyvári Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált programmal rendelkezik. 5 tanfolyamunk akkreditációja lejárt ezek megújítására forráshiány miatt nem került sor, viszont egy új tanfolyamot (Könyvtárak a felhőn) akkreditáltattuk. Az akkreditáció ez év novemberében lépett hatályba, így ebben az évben már nem indítottuk.

            2017 évben a könyvtárak pályázati lehetőséget nem kaptak, így szerényebb anyagi lehetőségi miatt kevesen jelentkeztek a kínált tanfolyamokra. Visszatartó erő volt az úti és szállásköltség finanszírozása is.

            Az Alapítvány igyekezett alkalmazkodni a kialakult helyzethez, így az egyéni megkeresések helyett, bizonyos csoportokra koncentrált, mint a megyei könyvtárak, honvédségi könyvtárak, egyetemek. Az Alapítvány vállalta a kihelyezett tanfolyamok megtartását is. Különböző képzési ajánlatokat kínált az alapítvány.

            Értékeltük az Alapítvány anyagi helyzetét és lehetőséget láttunk, hogy a HUNGARNET támogatásokon felül az alapítvány is biztosítson támogatást a tanfolyamon résztvevőknek.

            2017 évben az Alapítvány három tanfolyamot indított, ebből egy kihelyezett tanfolyam volt.

            A kihelyezett tanfolyam a Fejér megyei Vörösmarty Mihály Könyvtárban volt és a „Vezető-Szerep-Játék, avagy tanuljuk meg a vezetői szerepeket jól játszani” című tanfolyam került megrendezésre.

            A honvédségi könyvtárak részére a „Egyéni információmenedzsment”, míg az Óbudai Platán Könyvtár részére a „Ügyfélszolgálati tréning gyakorlata” című tanfolyam került megtartásra. A tanfolyamokon összesen 31 fő vett részt, sajnos ez elmarad a korábbi évek átlagától.

            A tanfolyamok a hallgatói visszajelzések alapján sikeresek voltak. A minőségbiztosítási rendszerünk üzemeltetésének egyik eleme az elégedettség mérés. A mérés alapján, csak pozitív dicsérő véleményeket olvashattunk. A képzések tematikája megfelelt az elvárásoknak, sokan „kiváló” megjegyzéssel illették. A tanfolyamokat egyöntetűen úgy értékelték, hogy a tanfolyamok sok új és hasznos ismereteket adtak. Az előadók munkáját és segítőkészségét egyöntetűen kiválóra értékelték. A tanfolyamokhoz biztosított segédanyagok didaktikailag jól felépítettek, a célnak maximálisan megfeleltek. A tanfolyamok szervezését kiválóra értékelték. A hallgatói vélemények erősítik csapatunkban azt a hitet, hogy munkánkra szükség van.

            Az Alapítvány sikeres programjai, köszönhetők az oktatói állomány magas szintű szakmai ismereteinek, odaadó munkájuknak, a tanfolyamok színvonalas megtartásának, s nem utolsó sorban a szervezők nagy tapasztalatokra épülő munkájának.

            Az Alapítvány mindent megtesz, hogy anyagi biztonságát fenntartsa, ugyanakkor céljainak megfelelően támogatásban is tudja részesíteni partnereit.

Adományaink, támogatásaink

            Az Alapítvány szolgáltatás nyújtás keretében Székesfehérvár Megyei Könyvtár részére biztosított támogatást. A „Vezető-Szerep-Játék, avagy tanuljuk meg a vezetői szerepeket jól játszani” című tanfolyamot 240,-eFt értékben támogatta. Az Óbudai Platán Könyvtár részére a „Ügyfélszolgálati tréning gyakorlata” című tanfolyam került megtartásra, amit 190,-eFt értékben támogattuk.

            A támogatások össz. értéke 430,-eFt volt

            Támogatás címén a tantermünket ingyenesen biztosítottuk az egyetemi könyvtár továbbképzésére. A tantermünket ingyenesen igénybe vette továbbképzés céljából a egyetemen működő Doktori iskola. A Hadtáp Katonai Közlekedési Tanszék, hallgatói itt készültek fel a logisztikai csapatbajnokságra. Informatikai igazgatóság továbbképzései is itt zajlottak. A tantermünket 22 alkalommal vették igénybe átlagosan napi 4 órában, így a tantermi szolgáltatás díja 880,-eFt, amit támogatás címen nyújtottunk az egyetemnek.

            Az Alapítvány stratégiai célkitűzéseit az évek folyamán arányosan teljesíti és értékeli.

Az Alapítvány rendelkezik dokumentált képzési folyamatok leírásával, a partneri igények egy részét kielégítő akkreditált programokkal, képzési tervel.

 Az Alapítvány rendelkezik az oktatáshoz szükséges egyéb erőforrásokkal:

 a tanfolyamok indításához szükséges anyagi eszközökkel,

 megfelelő mennyiségű mindig üzemképes számítógépekkel,

 gyors Internet eléréssel,

 szolgáltató számítógéppel,

 a marketing támogatásához szükséges szoftver eszközökkel.

 Rendelkezik, a partneri igények méréséhez szükséges folyamatleírással és a partnerek eléréséhez szükséges adatokkal.

 Az Alapítvány minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, ezen belül ügyfélszolgálatot, előzetes tudásfelmérést és képzési tanácsadást végez, mind ezeket dokumentált formában.

Költségvetés 2018. évre:

2017 december 1-én a bankszámlánkon 3.124.584,-Ft volt. Kintlévőségünk 890.000,-Ft. Tartozásaink: 444.000-Ft Egyéb lényeges bevételre és kiadásra nem számítunk, tehát a 2018. évi induló tőkénk 3.570.584,-Ft.

Bevételeink:

          Jelenlegi ismereteink szerint remélhetően megkapjuk a Hungarnet támogatást 2,-mFt, ebből terveink szerint 1.6,-mFt-ot tudunk felhasználni.

Két tanfolyamra van megrendelésünk, tervezett bevétel: 1.080,-eFt.

Könyvtáraknak és egyéb szerveknek tervezett tanfolyamok bevételére, kevesebbre számítunk, mint a 2017 évi eredmény – 1.600,-eFt.

Egyéb bevételi lehetőséget nem tervezünk, de minden terven felüli lehetőséget megragadunk.

 Kiadásaink:

 Három tanfolyam akkreditációja: 300,-eFt

 Tananyagok átdolgozása: 600,-eFt

 Tanári óradíjak: 600,-eFt

  Portálunk korszerűsítése: 400,-eFt

 Egyéb évi szokásos kiadások 1,9mFt (tanfolyam, étkeztetés, posta, nyomtatvány, önkéntesek díjazása, műszaki ügyelet, szervezési díjak, javítások, karbantartások, tagdíj, könyvelés stb.)

          várható bevételek: 4.280.000,-Ft

          várható kiadások: 3.800.000,-Ft:

Pontosabb költségvetést akkor tudunk tervezni, ha a jelenleg folyamatban lévő ügyek konkretizálódnak (egyetemi megbízások, könyvtári támogatások realizálódása)

          Teljesen kiszolgáltatottak vagyunk a könyvtárak anyagi helyzetének, de ilyen mérsékelt igények mellett is céljainknak megfelelően kellő támogatást tudtunk nyújtani partnereinknek

 

Kimutatás az Alapítvány megalakulása óta elért oktatási eredményeiről:

 

 

2012

2013

2014

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

Bevétel

80.000,-

1.459.000,-

8.792.400,-

6.040.000,-

7.320.000,-

7.320.000,-

Kiadás

89.415,-

1.028.204,-

6.512.800,-

4.747.997,-

5.318.080,-

5.318.080,-

Eredmény

-9.415,-

430.796,-

2.279.600,-

1.292.003,-

2.001.920,-

1.594.597,-

Éves eredmény

421.381,-Ft

3.571.603,-Ft

3.596.517,-Ft

 

 

 

2015

2016

2017

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

Bevétel

1.920.000,-

2.403.200,-

928.000,-

1.184.000,-

Kiadás

1.524.393,-

1.811.550,-

655.274,-

992.272-

Eredmény

   395.607,-

591.650,-

272.726,-

191.728,-

Éves eredmény

395.607,-Ft

591.650,-Ft

464.454,-Ft.

             

 

 

 

2018

2019

2020

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

Bevétel

499.200,-

 

 

 

 

 

Kiadás

399.845,-

 

 

 

 

 

Eredmény

99.355,-

 

 

 

 

 

Éves eredmény

 

 

 

 

 Budapest, 2018. május 15.

 

Tamáska Lajos

INKA programmenedzsere

T: 1 432-9130

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates