A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében az alapítvány vállalja a 1997. évi CXL. tv. módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. tv. 50 § (1) : a könyvtárakban foglalkoztatott szakemberek szakmai tudásuk megújítása érdekében továbbképzések szervezését.

Az oktatás és képzés különböző formáinak szervezésével illetve támogatásával elősegíti a számítógépes hálózatok kezelésének és felhasználásának elterjesztését.

            Felnőttképzés- és egyéb oktatás keretében kiemelten foglalkozik a felsőoktatás, tudományos- kutatás, közgyűjteményekben dolgozók informatikai képzésével, továbbképzésével. 

            Minőségbiztosítási rendszer üzemeltetése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

A kihelyezett tanfolyam a Somogyi könyvtárban volt és az Ügyfélszolgálati tréning gyakorlata” című tanfolyam került megrendezésre. A tanfolyam részvevőit az Alapítvány 300,-eFt-al támogatta.

 

 

             

 

 

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

 

Felsőoktatásba, tudományos kutatás és közgyűjteményekben dolgozók.

 

 

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

14 fő

 

 

 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Közgyűjteményekben dolgozók vezető készégének eredményessége, a felsőoktatásban dolgozók informatikai műveltségét magasabb szintre emelte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Költségvetési támogatás felhasználás

  Az alapítvány a költségvetésből támogatást nem kapott

 2. Cél szerinti juttatások

              A korábbi évek folyamán az Alapítvány a nyereségéből a HUNGARNET támogatásokon felül, milliós nagyságrendre rugó támogatást nyújtott a könyvtáraknak. 2019-ben Somogyi könyvtárnak oktatás címén 300,-eFt szolgáltatástámogatást nyújtott.

              Támogatás címén a tantermünket ingyenesen biztosítottuk az egyetemi szervei részére. A Hadtáp Katonai Közlekedési Tanszék, hallgatói 10 alkalommal vették igénybe tantermünket. A tantermi szolgáltatás eszmei díja 400,-eFt, amit támogatás címen nyújtottunk az egyetemnek..

 

            Az Alapítvány stratégiai célkitűzéseit az évek folyamán arányosan teljesíti és értékeli.

 

 Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

 

Támogatást nem kapott az Alapítvány

 

 1. A közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

  A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek

 2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

  Az Alapítvány támogatta a tudományos programok és konferenciák szervezését, konferenciákon való részvételt. A NETWORKSHOP konferenciára kettő fő részvételét támogatunk.. 

  Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében 2019 évben az Alapítvány 9 db. a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált programmal rendelkezett, valamint 4 db ECDL Advanced tanfolyam tartására is kész. 7 db. tanfolyamunk akkreditációja 2019 -ben lejárt, ezeknek a tanfolyamoknak a tananyagait felülvizsgáltuk és úgy értékeltük, hogy aktualizálást követően ismét akkreditáltatjuk, ha ezekre megfelelő anyagi eszközökkel rendelkezünk. Az Alapítvány 2019 évi bevételei nem fedezték mind a 7 program aktualizálását és akkreditációs díjak kifizetését, fontossági sorrendet állítottunk fel és két programot akkreditáltattunk.

                          Óriási hátrányt jelentett, hogy az Emberi Erőforrás Minisztérium 15,-mFt támogatást nyújtott a Könyvtár Intézetnek, aminek következtében az Intézet számtalan ingyenes tanfolyamot indított, így az Alapítványnak esélye sem volt, hogy a korábbi éveknek megfelelő létszámú tanfolyamokat tartson. A könyvtár informatika témájú képzések teljesen háttérbe szorultak az Intézet könyvtár szakmai ingyenes tanfolyamaival szemben.

              Az Alapítvány igyekezett alkalmazkodni a kialakult helyzethez és így marketing tevékenységét fokozta. Az év folyamán négy alkalommal kb. 1000-1100 könyvtárat szólított meg és hívta fel a figyelmet az induló tanfolyamokra..

              Erőfeszítéseink ellenére 2019 évben az Alapítvány mindössze egy tanfolyamot indított, fél áron. Erre a tanfolyamra a HUNGARNET egyesülettől 500,-eFt támogatást kapott, így 14 fő részvételével a tanfolyam nyeresége 199.693,-Ft volt, egyben ez az egész évi nyereség.

   

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates