Ügyfélszolgálati tréning.

 című

tanfolyam, képzési követelményeinek értékelése.

(2019. január 10-11- és január 17-18.)

 

            A tanfolyamunkra 14 fő jelentkezett, és részt is vett a tanfolyamon. A tanfolyam rendben lezajlott, mindenki sikeres vizsgát tett. A képzés tematikája a hallgatók többsége úgy nyilatkozott, hogy megfelelt az elvárásoknak, egyharmad részük kevesebbre számított. A tanfolyamot úgy értékelték, hogy a tanfolyam sok új és hasznos ismereteket adott, amiket hasznosítani tudnak a későbbiekben. A kapott feladatok mennyiségét a hallgatók fele arányban elfogadhatónak illetve pontmegfelelőnek tartotta. A hallgatók közül 1 fő kivételével úgy nyilatkoztak, hogy az elmélet és a gyakorlat jól kiegészítették egymást, arányuk a célnak megfelelt, 1 fő több elméletet szeretett volna. A többség úgy nyilatkozott, hogy a jövőben a munkájukat észrevehetően segíti a tanfolyamon tanultak, 3 fő „kis mértékben” választ adott. Hasonlóan nyilatkoztak úgy, hogy a környezetében vannak olyan munkatáraik, akiknek segítséget tudnak nyújtani az itt tanultak alapján, Az előadók munkáját és segítőkészségét kiválóra értékelték, két fő elfogadhatónak tartotta. Az előadások nyelvezete szintén kifogástalan volt, tudták követni a tananyagot, egy fő nehezen értette. Az előzetes tájékoztatás kérdésre nagyon eltérő vélemények voltak, egyharmad részük úgy nyilatkozott, hogy semmilyen tájékoztatást nem kapott. A tanfolyamhoz biztosított segédanyagok didaktikailag jól felépítettek, a célnak maximálisan megfeleltek, de az írásos anyagot, csak utólag kapták meg.. Az órák ütemezése jó volt, a hallgatóság fele a „többnyire jó” jelzést használta. A hallgatók közül 5 fő a tanfolyam szervezését jónak, 4 fő kiválónak, 5 fő elfogadhatónak értékelte. 1 fő kivételével mindenki elégedett volt a tanfolyammal, 1 főnek vegyes érzelmei voltak. A Hallgató úgy nyilatkoztak, hogy másnak is ajánlanák a tanfolyamot. Arra a kérdésre, hogy hiányzott-e valami a tananyagból többen nemmel válaszoltak. A tanfolyamot az 5-ös skálán 10 fő 5-ösre, 3 fő 4-esre, egy fő 3-ra értékelte.           

            Indítói vélemény:

A vélemények egybeesnek a korábban megtartott tanfolyamon alkotott véleményekkel. Mindezek alapján úgy ítéljük meg, hogy a tanfolyam sikeres volt. Egy-két ellentmondó vélemény is volt, de ez más tanfolyamokon is előfordul. A tanfolyamhoz elektronikusan adjuk a segédanyagokat, amit mindenki megkapott, sőt kérelmükre egyéb irodalmat is a rendelkezésükre bocsátottunk,

Budapest, 2019. január 21

Melléklet 14 db. hallgatói véleményt, a papír alapú jelentéshez.

                                                                                  

Tamáska Lajos

      programmenedzser

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates