J e g y z ő k ö n y v

 

 

 

 

 

2020. 09.15-én az INKA kuratóriumának üléséről.

 

 

 

Jelen vannak: Bakos Klára kuratórium elnöke

 

                    Molnár Jánosné kuratórium titkára

 

                    Horváth Tamás kuratórium tagja

 

                    Nagy Gábor kuratórium tagja

 

                    Dr. Németh András kuratórium tagja

 

                  

 

Meghívottként

 

                   Tamáska Lajos oktatás szervezésével megbízott

 

                   Lantos Attiláné gazdasági, pénzügyi megbízott

 

Tamáskáné Dús Lívia informatikai megbízott

 

                   Zsigáné Kóródy Judit felügyelő bizottság tagja

 

                   Venyigéné Makrányi Margit felügyelő bizottság tagja

 

                           

 

1. Az Ülés levezető elnöke, jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő megválasztása.

 

Az üdvözlő szavak után Bakos Klára elnök megnyitotta az ülést.

 

Megállapította, hogy az ülés létszám tekintetében szavazóképes

 

Bakos Klára javaslatot tett a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyére.        

 

Határozati javaslat:   

 

Javasoljuk elfogadni:

 

A közgyűlés levezető elnöke: Bakos Klára

 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné

 

A jegyzőkönyvet ellen jegyző Horváth Tamás

 

Határozat:

 

Ülés egyhangúan elfogadta,

 

hogy a  közgyűlés levezető elnöke: Bakos Klára

 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Jánosné

 

A jegyzőkönyv ellen jegyzője: Horváth Tamás legyen

 

 

 

2. A meghívón közölt napirendi pontok elfogadása

 

Bakos Klára felteszi a kérdést, hogy napirendre van e módosító javaslat?

 

Módosító javaslat: Nem volt

 

Határozati javaslat:

 

Az Ülés fogadja el a tervezett napirendet

 

Határozat:

 

Az Ülés a tervezett napirendet egyhangúan elfogadta

 

 

 

3. Beszámoló az Alapítvány 2019 évi munkájáról.

 

A beszámolót a kuratórium tagjai előzetesen megkapták, a beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz.

 

Tamáska Lajos a beszámolót kivonatosan ismertette,

 

kiemelte:

 

Hozzászólások:

 

 

 

Határozati javaslat: Az Ülés fogadja el a beszámolót a kiegészítésekkel,

 

Határozat:

 

.Az Ülés a 2019 évi beszámolót a kiegészítésekkel egyhangúan elfogadta.

 

 

 

4. Közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása

 

A közhasznúsági jelentést a kuratórium tagjai előzetesen megkapták, a jelentés mellékelve a jegyzőkönyvhöz

 

Bakos Klára kivonatosan ismertette a közhasznúsági jelentést,

 

         kiemelte:

 

Hozzászólások:

 

 

 

Határozati javaslat: Az Ülés fogadja el a közhasznúsági jelentést.

 

Határozat:

 

.Az Ülés a 2019 évi közhasznúsági jelentést egyhangúan elfogadta.

 

 

 

5. Tájékoztató az Alapítvány gazdálkodásáról.

 

Az alapítvány könyvelője elküldte az alapítvány gazdasági összefoglalóját a kiegészítő mellékletekkel. A gazdasági összefoglalót Lantos Attiláné ismertette.

 

Kiemelte a mérleg fő összege 2.453,-eFt, a tárgyévi eredmény -612,-eFt.

 

Hozzászólások:

 

 

 

Határozati javaslat:

 

 Ülés fogadja el az Alapítvány 2019 évi gazdálkodási adatait, a mérleg fő összegét és a tárgyévi eredményt.

 

Határozat:

 

Ülés az Alapítvány 2019 évi gazdálkodási adatait, a mérleg fő összegét - 2.453.000,-Ft - és a tárgyévi eredményt -612,-eFt  - egyhangúan elfogadta.

 

 

 

6. 2020. évi költségvetés megvitatása és elfogadása

 

 Tamáska Lajos a költségvetést az alábbiak szerint ismerteti: a költségvetés tervezetét a beszámoló tartalmazza, a tervezett két tanfolyamot 2020 januárjában megtartottuk a befolyt összeg 1.150.000,-Ft volt, ha megkapjuk a Hungarnet támogatást, akkor ez 1.650.000,-Ft-fa növekszik.  Bakos Klára közbenjárásával a HODOSZ Európa alapítvány két tanfolyamot igényelne 10-10 fővel. Az előkészítés folyamatban van, a KOVI figyelembevételével remélhetően november-december környékén létrehozható.

 

Hozzászólások:

 

 

 

Határozati javaslat:

 

A kuratórium fogadja el a költségvetést, a tett kiegészítésekkel.

 

 

 

Határozat:

 

Az Ülés a határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.

 

 

 

7. Javaslat az Alapító okirat módosítására

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 15.

 

 

 

 

 

………………………….                              ………………………….

 

      Horváth Tamás                                                Molnár Jánosné

 

  jegyzőkönyv hitelesítő                                         jknyv vezető

 

 

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates