Beszámoló az Alapítvány 2020. évi tevékenységekről

 

 

 

 

 

Személyi kérdések

 

        Dr. Kecskeméti Klára hivatalosan lemondott, kuratóriumi tagságról.   Javaslatot tettünk az Alapító felé, Kuratóriumi tagság pótlására.

 

        Az Alapítvány 2 fő önkéntes munkás közül 1 főt - 2020.01.01.-2020.12.31- információs rendszerünk karbantartására, 1 főt - 2020.01.01.-2020.12.31 -adminisztrációs munkára,alkalmazott.

 

 

 

Adminisztratív, szervezési tevékenységek

 

        Elkészítettük az éves képzési tervet és benyújtottuk a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságnak.

 

        Tájékoztatókat küldtünk a könyvtáraknak a tanfolyamainkról.

 

        A szerverünk aktualizálását 2020 évre elvégeztük.

 

        Könyvelésnek a havi pénztárjelentéseket összeállítottuk és elküldtük.

 

        A NETWORKSHOP konferencián részt vettünk, de olyan téma nem volt, amire sikeres tananyagot lehetne készíteni.

 

          

 

Oktatási tevékenységek

 

         2020 évben az Alapítvány 4 db. a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság által akkreditált programmal rendelkezett, valamint 4 db ECDL Advanced tanfolyam tartására is kész. 5 db. tanfolyamunk akkreditációja 2020 -ben lejárt, ezeknek a tanfolyamoknak a tananyagait felülvizsgáltuk és úgy értékeltük, hogy aktualizálást követően ismét akkreditáltatjuk, ha ezekre megfelelő anyagi eszközökkel rendelkezünk. Az Alapítvány 2020 évi bevételei nem fedezték a  program aktualizálását és akkreditációs díjait.

 

         Óriási hátrányt jelentett, hogy az Emberi Erőforrás Minisztérium ismét 15 mFt támogatást nyújtott a Könyvtár Intézetnek, aminek következtében az Intézet számtalan ingyenes tanfolyamot indított, így az Alapítványnak esélye sem volt, hogy a korábbi éveknek megfelelő létszámú tanfolyamokat tartson. A könyvtár informatika témájú képzések teljesen háttérbe szorultak az Intézet sokszínű könyvtár szakmai tanfolyamaival szemben. Sajnos az ingyenesség előtérbe kerül a hasznos informatikai tudással szemben..

 

         Az Alapítvány igyekezett alkalmazkodni a kialakult helyzethez és így marketing tevékenységét fokozta. Az év folyamán négy alkalommal kb. 600-800 könyvtárat szólított meg és hívta fel a figyelmet az induló tanfolyamokra. Ismételten egy gondosan megfogalmazott levélben kértük az EMMI illetékes államtitkárát, hogy az Alapítvány részére is biztosítson forrást, a könyvtárinformatikai tanfolyamaik megtartásához. A kérésünkre még válasz nem érkezett. További gondot okozott a járvány kirobbanása, ezért csak on-line tanfolyamok megtartására lett volna lehetőség.  

 

         Szerencsénkre még a járvány kirobbanása előtt két tanfolyamot sikerült indítanunk. Ügyfélszolgálati tréninget Szegedre szerveztük 2020. 01 7-10

 

13 fő részvételével. Ehhez a tanfolyamhoz az Alapítvány 420,-eFt támogatást nyújtott, ezt a HUNGARNET egyesület 500,-eFt-al hozzájárulással egészítette ki, így a könyvtárnak csak 200,-eFt-ot kellett fizetni, így sikerült az Alapítványnak 700,-eFt nyereséget létrehozni.

 

Veszprémi Megyei Könyvtárban is indítottunk egy tanfolyamot, ’Minőségi önértékelés tréning’ címmel, s mivel a tanfolyam nem akkreditált megállapodásunk szerint a tanfolyam díját teljes egészében a könyvtár fizette - 950.000,-eFt.

 

         A tanfolyam a hallgatói visszajelzések alapján sikeres volt. A minőségbiztosítási rendszerünk üzemeltetésének egyik eleme az elégedettség mérés. A mérés alapján, csak pozitív dicsérő véleményeket olvashattunk. A képzés tematikája megfelelt az elvárásoknak, sokan „kiváló” megjegyzéssel illették. A tanfolyamot egyöntetűen úgy értékelték, hogy a tanfolyam sok új és hasznos ismereteket adott. Az előadó munkáját és segítőkészségét egyöntetűen kiválóra értékelték. A tanfolyamhoz biztosított segédanyagok didaktikailag jól felépítettek, a célnak maximálisan megfeleltek. A tanfolyam szervezését kiválóra értékelték. A hallgatói vélemények erősítik csapatunkban azt a hitet, hogy munkánkra szükség van.

 

         Az Alapítvány könyvtár informatikai tanfolyamai a korábbi éveknek megfelelően magas színvonalúak, úgy témáik tekintetében, mind oktatási formáit illetően, s ez köszönhető az igényesen megfogalmazott és kidolgozott tananyagoknak, valamint a magas szakmai és pedagógiai tudással bíró előadóknak. Az Alapítvány sikeres programjai, köszönhetők az oktatói állomány magas szintű szakmai ismereteinek, odaadó munkájuknak, a tanfolyamok színvonalas megtartásának, s nem utolsó sorban a szervezők nagy tapasztalatokra épülő munkájának.

 

 

 

Adományaink, támogatásaink

 

         A korábbi évek folyamán az Alapítvány a nyereségéből a HUNGARNET támogatásokon felül, milliós nagyságrendre rugó támogatást nyújtott a könyvtáraknak., 2020-ben csak a Somogyi könyvtárnak oktatás címén 420,-eFt szolgáltatás támogatást nyújtott.

 

         Tantermi szolgáltatás címén nem volt bevételünk, mivel a tantermünket az Egyetem visszavette, egyben hozzájárult, hogy az Informatikai tanszék egyik tantermét használhatjuk A tanszék vezetőjével megállapodtunk a részletekben, de hivatalos szerződésmódosítás még a mai napig nem történt meg..

 

         Az Alapítvány stratégiai célkitűzéseit az évek folyamán arányosan teljesíti és értékeli.

 

Az Alapítvány rendelkezik dokumentált képzési folyamatok leírásával, a partneri igények egy részét kielégítő akkreditált programokkal, képzési tervel.

 

 Az Alapítvány rendelkezik az oktatáshoz szükséges egyéb erőforrásokkal:

 

a tanfolyamok indításához szükséges anyagi eszközökkel,

 

A tanszék által biztosított megfelelő mennyiségű mindig üzemképes számítógépekkel,

 

gyors Internet eléréssel,

 

szolgáltató számítógépekkel,

 

a marketing támogatásához szükséges szoftver eszközökkel.

 

Rendelkezik, a partneri igények méréséhez szükséges folyamatleírással és a partnerek eléréséhez szükséges adatokkal.

 

Az Alapítvány minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, ezen belül ügyfélszolgálatot, előzetes tudásfelmérést és képzési tanácsadást végez, mind ezeket dokumentált formában.

 

 

 

Költségvetés 2021. évre:

 

 

 

2020 december 31-én az Alapítvány pénzkészlete 2.452.939 Ft volt, melyből a bankban 2.417.973 Ft, a pénztárban 34.966 Ft van. Kintlévőségünk, tartozásaink nem voltak. Egyéb lényeges bevételre és kiadásra nem számítunk, tehát a 2021. évi induló tőkénk 2.452,939-Ft

 

Mivel az EMMI támogatásra, jelenlegi állapot szerint nem számíthatunk. A könyvtáraknak továbbra sem lesz oktatásra keretük, igy tanfolyami bevételekre nem számíthatunk.

 

Reményeink szerint megkapjuk a Hungarnet támogatást, már csak 500,-eFt-ot – korábbi 2,-mFt, helyett –, 1,-mFt-ot igényeltünk, de a hírek szerint a felére számíthatunk.

 

Azt, hogy az Alapítvány oktatásának szükségességét bizonyítsuk a Hungarnet támogatással és saját erőforrásból 2-3 ingyenes tanfolyamot tudunk tartani, anélkül, hogy az Alapítvány anyagi helyzetét veszélybe sodornánk.

 

 

 

Kiadásaink:

 

Tanfolyamok akkreditációja: 0,-eFt

 

Tananyagok átdolgozása: 0,-eFt

 

Tanári óradíjak: három tanfolyammal számolva 1.800,-eFt

 

Portál fejlesztésnem tervezünk.

 

Egyéb évi szokásos kiadások 500,-eFt (, posta, nyomtatvány, önkéntesek díjazása, tagdíj, könyvelés stb.)

 

        várható bevételek:500.000,-Ft

 

        várható kiadások:  2.300.000,-Ft:

 

Az Alapítvány tőkeéje 1,-mFt-ra csökkenne, ami a fennmaradáshoz elegendő és reménykedjünk, hogy az EMMI től igényelt támogatást megkapjuk és akkor újra tervezünk.

 

        Teljesen kiszolgáltatottak vagyunk a könyvtárak anyagi helyzetének, de ilyen mérsékelt igények mellett is céljainknak megfelelően kellő támogatást tudtunk nyújtani partnereinknek.

 

 

 

Kimutatás az Alapítvány megalakulása óta elért oktatási eredményeiről:

 

 

2012

2013

2014

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

Bevétel

80.000,-

1.459.000,-

8.792.400,-

6.040.000,-

7.320.000,-

7.320.000,-

Kiadás

89.415,-

1.028.204,-

6.512.800,-

4.747.997,-

5.318.080,-

5.318.080,-

Eredmény

-9.415,-

430.796,-

2.279.600,-

1.292.003,-

2.001.920,-

1.594.597,-

Éves eredmény

421.381,-Ft

3.571.603,-Ft

3.596.517,-Ft

 

2015

2016

2017

 

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

 

Bevétel

1.920.000,-

2.403.200,-

928.000,-

1.184.000,-

 

Kiadás

1.524.393,-

1.811.550,-

655.274,-

992.272-

 

Eredmény

395.607,-

591.650,-

272.726,-

191.728,-

 

Éves eredmény

395.607,-Ft

591.650,-Ft

464.454,-Ft.

 

 

2018

2019

2020

 

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

 

Bevétel

499.200,-

380.000,-

719.200,-

 

1.650.000,-

-

 

Kiadás

399.845,-

313.900,-

519.507,-

 

1.192.631,-

-

 

Eredmény

99.355,-

66.010,-

199.693,-

 

   457.369,-

-

 

Éves eredmény

165.365,-Ft

199.693,-Ft

457.369,Ft-

 

 

2021

2022

2023

 

 

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

I. félév

II. félév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

Budapest, 2021. május 12.

 

 

 

Tamáska Lajos

 

INKA programmenedzsere

 

T: 1 432-9130

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates